Spark d.o.o. // www.spark.hr
Servis

 
Našim klijentima pružamo usluge servisa i
održavanja na najvišoj razini,poput pouzdanosti
naših proizvoda.
Rezervni i potrošni dijelovi su proizvedeni
prema sustavu kvalitete ESAB.
Elektronički moduli i kartice su dostupni za
brzu isporuku kako bi uređaji bili što kraće
vrijeme van funkcije u slučaju kvara.
Svi potrošni dijelovi su najbolje kvalitete i
konstruirani su za dugo trajanje i veliku
produktivnost.

 

Spark d.o.o. Slavonska avenija 22f, 10 000 ZAGREB, MB 0386324, OIB 72082644323
tel: +385 (0)1 619 50 20 / +385 (0)1 619 50 21
fax: +385 (0)1 618 12 60
gsm: +385 (0)91 611 75 13
e-mail: spark@spark.hr